qui som?
Col·laboradors habituals
AdEdMA. Consultoria i serveis

És una enginyeria i consultoria que des de 1997 desenvolupa la seva activitat professional en les àrees d’urbanisme i territori, consultoria ambiental, enginyeria, sistemes de gestió i formació.

Està formada per una plantilla multidisciplinar composta per enginyers de monts, agrícoles, industrials i químics, llicenciats en ciències ambientals, geografia, geologia, biologia i química, amb les oficines professionals obertes a Barcelona, carrer de València 460, 1er pis.

Té una àmplia experiència en la realització de treballs per a les administracions públiques: auditories ambientals, plans d’acció local i agendes 21, projectes de restauració ambiental i paisatgística, reforestacions, auditories energètiques, censos d’activitat i avaluacions ambientals, sistemes de gestió, etc.

Ha participat en els equips redactors de nombrosos plans d’ordenació urbanística municipal, plans parcials urbanístics, plans de millora urbana i plans especials com a empresa responsable dels informes preliminars ambientals, informes de sostenibilitat ambiental, memòries ambientals, estudis de paisatge, estudis d’inundabilitat, estudis d’avaluació de la mobilitat generada, etc.

Té una notable cartera de clients formada per empreses del sector privat per a les quals ha realitzat llicències d’activitat i assessorament ambiental,  plans i projectes ambientals, implantació de sistemes de gestió i auditories internes, programes de bones pràctiques, etc.

Compta amb un equip de docents experts en medi ambient, qualitat i prevenció de riscos laborals a través dels quals ha desenvolupat diferents projectes i programes dins l’àmbit d’educació i formació.

Web: http://www.adedma.com/

Carrer del Comerç, 26 - 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) - Tel. +34 93 8171611 - Fax. +34 93 8173412 - E-mail helix@coac.cat
© Copyright 2024