qui som?
ESTUDI HÈLIX. Directors de projectes
Joan Rosselló Raventós - arquitecte

És arquitecte, especialitat d’urbanisme, per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (1976).

Des de 1984 desenvolupa la seva activitat professional a ESTUDI HÈLIX, empresa de la qual és soci fundador, on actualment dirigeix plans i projectes urbanístics i d’edificació i l’execució de les obres i s’ocupa de l’organització general de l’empresa.

Durant el període 1977-1983 va dirigir el seu estudi d’arquitectura i urbanisme a Gelida. Paral·lelament, va compartir estudi professional amb els arquitectes Josep Soler i Pere Marsé, a Sant Sadurní d’Anoia (1978-1982) i a Vilanova i la Geltrú (1982-1983). 

Entre els anys 1976 i 1982 va formar part del professorat de l’Escola d’Arts i Oficis Artístics del Penedès ocupant el càrrec de director (1979-1980), de professor d’Història de l’Art (1976-1982), de professor de Forma i Estructura (1977-1980) i de Projectes (1979-1980).

En la seva trajectòria professional ha dirigit la redacció de Plans d’ordenació urbanística municipal, planejament derivat, projectes d’urbanització, projectes de reparcel·lació i d’altres treballs de planejament urbanístic. D’entre aquests, es poden destacar els Plans Generals de Gelida (1985), Castellví de la Marca (1985), Subirats (1987), i Sant Llorenç d’Hortons (1988); les Normes Subsidiàries de Font-rubí (1985), el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Margarida i els Monjos (2011), i els Plans Especials i Catàlegs del Patrimoni Arquitectònic de Vilanova i la Geltrú (1984), de Vilafranca del Penedès (1986), de Cardedeu (1998) i de Santa Margarida i els Monjos (2011).

Igualment, ha redactat i ha dirigit les obres de molts projectes d’edificació, tant d’equipaments com d’habitatge promoguts per la iniciativa pública i privada.

Té una notable experiència en assistència i assessorament a corporacions locals, desenvolupant funcions d’arquitecte municipal als ajuntaments de Subirats (1979-1980), i de Sant Quintí de Mediona (1993-1995), de coordinador del Pla General de Vilanova i la Geltrú (1982-1983), de coordinador del Pla Estratègic del Garraf per al Consell Comarcal del Garraf (1990), d’arquitecte responsable de la gestió de PUOSC a Vilanova, al Consell Comarcal del Garraf (1992-1996), d’arquitecte assessor de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Cardedeu (1996-1998) i de membre de l’equip assessor del Pla Director Territorial de l’Alt Penedès al Consell Comarcal de l’Alt Penedès (2005-2008).

És bon coneixedor de la gestió urbanística i ha participat en moltes sessions de participació en el marc dels diferents plans urbanístics que ha redactat.

Paral·lelament la seva experiència professional s’ha complementat amb les tasques pròpies dels càrrecs electes que ha ostentat a l’Ajuntament de Gelida –on va ser el responsable de la política urbanística en el període 1991-1999– i al Consell Comarcal de l’Alt Penedès (1988-1991).

Ha participat en ponències i comunicacions en congressos i jornades a nivell nacional i internacional i ha impartit conferències en cursos universitaris i de postgrau i en institucions públiques i privades.

Ha escrit nombrosos articles d’arquitectura i urbanisme i és coautor dels llibres: “L’Alt Penedès: Inventari del Patrimoni arquitectònic de Catalunya (1986), “Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat (1992), “Les ciutats emergents” (2000), “Santa Margarida i els Monjos. El nostre patrimoni arquitectònic” (2003), “Santa Margarida i els Monjos. Espais de convivència (2008) i “Gelida. Retrats d’un temps” (2011).

Carrer del Comerç, 26 - 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) - Tel. +34 93 8171611 - Fax. +34 93 8173412 - E-mail helix@coac.cat
© Copyright 2024