què oferim?
ESTUDI HÈLIX ofereix la integració dels projectes en conjuntures globals i estratègiques.
ESTUDI HÈLIX ofereix els seus serveis integrals des de la presa de decisions fins a l’adjudicació de les obres, amb capacitat i experiència en la redacció i gestió de tots els projectes urbanístics i d’edificació que siguin necessaris en el procés.
ESTUDI HÈLIX ofereix la redacció de projectes tècnicament complets i detallats que permetin una direcció d’obra a càrrec de tècnics aliens a l’equip redactor.
ESTUDI HÈLIX ofereix els seus serveis amb especial atenció a les possibilitats econòmiques del client i amb el rigor necessari que eviti les desviacions pressupostàries.
Carrer del Comerç, 26 - 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) - Tel. +34 93 8171611 - Fax. +34 93 8173412 - E-mail helix@coac.cat
© Copyright 2024