qui som?
Qui som? Tancar [x]

ESTUDI HÈLIX té també com a trets distintius:

  • La capacitat de proporcionar als clients, públics i privats, els serveis necessaris destinats a aconseguir l’ordenació equilibrada i sostenible de la ciutat o del barri, l’anàlisi dels emplaçaments més adequats per a la ubicació d’equipaments i unitats residencials.

  • L’experiència en la redacció de projectes de tot tipus d’equipament: camps esportius, biblioteques, centres sanitaris, centres socials, escoles, etc., y d’edificis d’habitatges, així com els projectes d’urbanització del seu entorn: carrers, places, espais verds, etc., a través d’un equip tècnic pluridisciplinar, estable i consolidat.

  • L’habilitat en la gestió dels processos urbanístics previs a la construcció i en la direcció de forma integrada de tot el procés que va des de la decisió inicial fins a l’adjudicació de les obres.

  • La garantia de ser reconeguda com una empresa altament competent que ofereix als seus clients un assessorament rigorós i eficaç en la presa de decisions, en la definició dels programes arquitectònics a desenvolupar, en el tipus d’edifici o instal·lació a construir, en l’ordenació de l’entorn i en la seva integració en el paisatge urbà.

  • El compromís i proximitat amb els clients i la capacitat de coordinar criteris i coneixements de diferents professionals amb l’objectiu essencial de redactar projectes de qualitat que siguin realitzables d’acord amb les possibilitats econòmiques del client, i sense desviacions pressupostàries en la seva execució.

Carrer del Comerç, 26 - 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) - Tel. +34 93 8171611 - Fax. +34 93 8173412 - E-mail helix@coac.cat
© Copyright 2024